Info om Biogas

Biogas er en energirig gas bestående af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2),
der dannes, når organisk materiale fordøjes af naturligt forekommende tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke.