Nyhedsbrev 27. august 2016

Det er pålagt Thorsø Miljø- og Biogas at informere vores medlemmer om følgende:

Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage OGJ skal oplagres på passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til. OGJ skal oplagres på en måde, der sikrer, at kontaminering af foder forhindres. Ved anvendelse af OGJ på græsningsarealer eller på arealer, hvor der dyrkes foderafgrøder, er der en karenstid på 21 dage efter udbringning.

Det betyder, at det ikke er tilladt at høste foderafgrøder til opdrættede dyr eller lade opdrættede dyr afgræsse arealer, hvor der er anvendt ODJ, før der er gået mindst 21 dage efter den seneste anvendelse af OGJ på de pågældende arealer.

OGJ: ”Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold”

Dvs: afgasset gylle fra Thorsø Biogas.

Med Venlig Hilsen

Anders H. Nedergaard 
Thorsø Biogas