Driftsstatus Ingen forstyrrelser

Nyhedsbrev d. 11-09-2014

Nyhedsbrev September. 2014

Med det formål at informere lidt mere omkring anlægget vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum. Det er foreløbigt vedtaget at udsende nyhedsbrevet tre gange årligt. Nærværende nyhedsbrev indeholder lidt om hvad der passeret fra kort  før generalforsamlingen til hvad der skal ske i nærmeste fremtid.

Indvielse og åbent hus.

Dagene var en stor succes. På indvielsesdagen var der fremmødt ca  150 mennesker og til åbent hus ca 3-400 mennesker. Der blev spist 900 pølser på åbent hus dagen.

Indvielsen var en stor dag med åbningstale af borgmester Niels Borring  og  tale af formand Kurt Sørensen. Mange tidligere bestyrelsesmedlemmer og nuværende andelshavere mødte op. I de efterfølgende indlæg var der mange roser til formand og selve anlægget.  Der var stor tilslutning til rundvisningerne på anlægget.

Generalforsamlingen.

Generalforsamligen blev afholdt i Aidt forsamligshus og formanden for anlægget Kurt Sørensen havde besluttet at stoppe. Kurt Sørensen var glad for at kunne træde ud af bestyrelsen, på et tidspunkt hvor anlægget kører rigtig godt. Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser til Kurt Sørensens mangeårige arbejde for TMBA. Som ny formand blev Kaj Erik Vestergaard valgt.

Driften på anlægget og branden.

Netop som de resterende dele af af investeringen var ved at blive færdiggjort skete det uheld som ikke må ske. Der kom brand på anlægget. Lars Christensen som var tilstede  frygtede en eksplosion, men det skete heldigvis ikke. Det har efterfølgende vist sig at være en kondensator som var blevet overvarm. Thorsø har ingen skyld i uheldet. Skaden er nu udbedret, erstatningen er udbetalt og umiddelbart får vi ikke noget tab i anledning af branden. Driften på anlægget er p.t. meget stabil. På grund af det varme vejr, har vores noget nedslidte gasmotor måttet køre i døgndrift for at udnytte den producerede gas.

Gyllesituationen. Fast gødning.

Der har været lidt i underkanten af den ønskede mængde gylle. Hvis der er nogen som ønsker afsætning  til TMBA vil vi meget gerne høre nærmere. Henvendelse Anders Nedergaard. . Med etableringen af Hammermøllen  til indførelse af majs er der nu også mulighed for modtagelse af fast gødning. Det har flere benyttet sig af. Det er p.t. ikke helt afklaret hvorledes indbringen af den faste gødning til anlægget skal ske og hvor meget gylle der skal byttes med. Indtil videre aftales det i hvert enkelt tilfælde.

Prisliste.

Der er vedlagt en prisliste som viser de aktuelle priser for de fleste af de arbejder som TMBA udfører for medlemmer og andre.

Fremtiden

I den nærmeste fremtid planlægges ingen større tiltag  efter den store investering og branden. På sigt skal det afklares hvor den forventede øgede gasmængde kan afsættes bedst mulig.

Hvis der er nogen som har bemærkninger eller kommentarer til ovenstående så kontakt  driftsleder Anders Nedergaard, tlf 86966400  eller formand Kaj Erik Vestergaard. Tlf.20401805

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *