Lugtgener d. 23. oktober 2023

Grundet stormen i sidste uge har der på anlæget været et mindre brud på en teltoverdækning. Dette kan desværre medføre nogle få lugtgener indtil skaden snarest er udbedret.