Analyser og rapporter fra Thorsø biogas

Gødningsværdi

Næringsstof værdien af afgasset gylle fra Thorsø Biogasanlæg for gødningsåret 2020 / 2021

Foreløbig gødningsværdi for gødningsåret 2021/2022:

Opdateret 11.02.2022

 • Tørstof: = 6,39 %
 • Total N: kg/ ton = 4,30 kg.
 • Ammonium: kg./ ton = 2,58 kg.
 • Phosphor: kg./ ton = 0,80 kg.
 • Kalium: kg/ ton = 2,78 kg.
 • Magnesium: gr/ ton = 547 gr.
 • Kobber: gr./ ton = 13,27 gr.
 • Svovl: gr./ton = 426 gr.
 • Clorid: gr./ton = 3234 gr.

Vi forventer at udnyttelse af kvælstof for 2021/2022 bliver ca. 70 %

Der er for gødningsåret 2021/2022 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 31,9 kg P/ha

Gødningsværdi for gødningsåret 2020-2021:

Opdateret 09.09.2021

 • Tørstof: = 5,43%
 • Total N: kg/ ton = 4,23 kg.
 • Ammonium: kg./ ton = 2,69 kg.
 • Phosphor: kg./ ton = 0,77 kg.
 • Kalium: kg/ ton = 2,64 kg.
 • Magnesium: gr/ ton = 480 gr.
 • Kobber: gr./ ton = 13,41 gr.
 • Svovl: gr./ton = 413 gr.

Kravet til  udnyttelse af kvælstof for 2020/2021 blev 69,8 %.

Der er for gødningsåret 2020/2021 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 32,8 kg P/ha

Se analyser fra de forgående år her

Deklaration

For gødningsåret 01/08-2021 – 31/07-2022 indeholdt den samlede biomasse følgende produkter:

 • Husdyrgødning:
 • Husdyrgødning herunder: Kvæg, svin, mink og alt dybstrøelse. 88,32 %
  • Dybstrøelse fra kvæg og hest udgør samlet. 5,88 %
 • Spildevandsslam:
 • Thorsø biogas modtager ikke human slam.
 • 2. generations energiafgrøder:
  Fra diverse leverandører: 0,31%
 • Industriprodukter:
  Fra diverse leverandører: 11,37%

De animalske industriprodukter er analyseret for tungmetaller og fremmed miljøstoffer og overholder de i bekendtgørelsen anførte grænseværdier.

Thorsø biogas

Minimumskrav 2019/2020

Minimumskrav:

Minimumskrav til udnyttelse af kvælstof i 2019 / 2020 er 65%

Der er i gødningsåret 2019 / 2020 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 33,9 kg.p/ha.