Analyser og rapporter fra Thorsø biogas

Gødningsværdi

Næringsstof værdien af afgasset gylle fra Thorsø Biogasanlæg

Foreløbig gødningsværdi for gødningsåret 2022/2023:

Opdateret 06.10.2022

  • Tørstof: = 5,77 %
  • Total N: kg/ ton = 4,37 kg.
  • Ammonium: kg./ ton = 3,01 kg.
  • Phosphor: kg./ ton = 0,70 kg.
  • Kalium: kg/ ton = 3,67 kg.

Vi forventer at udnyttelse af kvælstof for 2022/2023 bliver 68,88 %

Der er for gødningsåret 2022/2023 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 32,1 kg P/ha

Gødningsværdi for gødningsåret 2021-2022:

Opdateret 06.10.2022

  • Tørstof: = 5,93%
  • Total N: kg/ ton = 4,46 kg.
  • Ammonium: kg./ ton = 2,92 kg.
  • Phosphor: kg./ ton = 0,83 kg.
  • Kalium: kg/ ton = 3,24 kg.

Kravet til  udnyttelse af kvælstof for 2021/2022 blev 69 %.

Der er for gødningsåret 2021/2022 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 32,1 kg P/ha

Se analyser fra de forgående år her