Driftsstatus Ingen forstyrrelser

Analyser og rapporter fra Thorsø biogas

Gødningsværdi

Næringsstof værdien af afgasset gylle fra Thorsø Biogasanlæg for gødningsåret 2019 / 2020

Foreløbig gødningsværdi for gødningsåret 2020/2021:
Opdateret 13.10.2020

 • Tørstof: = 4,94%
 • Total N: kg/ ton = 4,43 kg.
 • Ammonium: kg./ ton = 2,67 kg.
 • Phosphor: kg./ ton = 0,67 kg.
 • Kalium: kg/ ton = 2,4 kg.
 • Magnesium: gr/ ton = 350 gr.
 • Kobber: gr./ ton = 12,3 gr.
 • Svovl: gr./ton = 353 gr.

Minimumskrav til udnyttelse af kvælstof for 2020/2021 er estimeret til 65 %

Der er for gødningsåret 2020/2021 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 32,7 kg P/ha

Gødningsværdi for gødningsåret 2019/2020:

Opdateret 13.10.2020

 • Tørstof: = 4,8%
 • Total N: kg/ ton = 4,05 kg.
 • Ammonium: kg./ ton = 2,62 kg.
 • Phosphor: kg./ ton = 0,66 kg.
 • Kalium: kg/ ton = 2,41 kg.
 • Magnesium: gr/ ton = 441 gr.
 • Kobber: gr./ ton = 9,55 gr.
 • Svovl: gr./ton = 368,5 gr.

Minimumskrav til udnyttelse af kvælstof for 2019/2020 er 65%

Der er for gødningsåret 2019/2020 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 33,9 kg P/ha

Se analyser fra de forgående 

Minimumskrav 2019/2020

Minimumskrav:

Minimumskrav til udnyttelse af kvælstof i 2019 / 2020 er 65%

Der er i gødningsåret 2019 / 2020 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 33,9 kg.p/ha.

Deklaration

For gødningsåret 01/08/2019 - 31/07/2020 indeholdt den samlede biomasse følgende produkter:

 • Husdyrgødning:
  Husdyrgødning fra andelshavere til Thorsø Miljø- og Biogas: 90,17%
  Heraf dybstrøelse fra ko, svin og heste: 5,2%
 • Spildevandsslam:
  Human slam modtages ikke
 • Energiafgrøder:
  Fra diverse leverandører: 0,03%
 • Industriprodukter:
  Fra diverse leverandører: 9,43%

De animalske industriprodukter er analyseret for tungmetaller og fremmed miljøstoffer og overholder de i bekendtgørelsen anførte grænseværdier.