Analyser og rapporter fra Thorsø biogas

Gødningsværdi

Næringsstof værdien af afgasset gylle fra Thorsø Biogasanlæg

Foreløbig gødningsværdi for gødningsåret 2023/2024:

Opdateret 11.01.2024

  • Tørstof: = 6,2 %
  • Total N: kg/ ton = 4,00 kg.
  • Ammonium: kg./ ton = 2,70 kg.
  • Phosphor: kg./ ton = 0,71 kg.
  • Kalium: kg/ ton = 2,8 kg.

Vi forventer at udnyttelse af kvælstof for 2023/2024 bliver 72,40 %

Der er for gødningsåret 2023/2024 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 31,6 kg P/ha

Gødningsværdi for gødningsåret 2022-2023:

Opdateret 21.09.2023

  • Tørstof: = 5,73%
  • Total N: kg/ ton = 4,24 kg.
  • Ammonium: kg./ ton = 2,86 kg.
  • Phosphor: kg./ ton = 0,65 kg.
  • Kalium: kg/ ton = 3,42 kg.

Kravet til  udnyttelse af kvælstof for 2022/2023 blev 72,40 %.

Der er for gødningsåret 2022/2023 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 32,1 kg P/ha

Se analyser fra de forgående år her