Om os

Velkommen til Thorsø Biogas

Thorsø Miljø- og Biogas blev bygget i 1994 af BWSC, som et forsøgsanlæg med tilskud fra Energistyrelsen. Thorsø anlægget var, på det tidspunkt nr. 14, her i landet. Ideen til at opføre et biogasanlæg kom efter, at der i landbruget skulle investeres i miljøforbedringer i form af udvidet tankkapacitet og samtidig kunne der med biogasanlæggets biler blive en omfordeling af overskudsgylle fra husdyrhold til planteavlere. Der er nu tilknyttet ca. 41 leverandører, som forsyner anlægget med husdyrgylle. Ca. 30% af den afgassede gylle bliver fordelt til planteavlerne i området.

Thorsø Fjernvarme omsætter den CO2 neutrale biogas, i form af el og varme, til glæde for byens borgere. Kurt Sørensen har været formand fra den spæde start til 2014 hvorefter Kaj Erik Vestergård har overtaget formandsposten.

Bestyrelsen anno 2021

Bestyrelsen i Thorsø biogas

ErikVestergaard
Formand:
Erik Vestergård
Medlem:
Thyge Glismand
Medlem:
Henrik Vestergaard
JoergenNielsen2
Næstformand:
Jørgen Juul Nielsen
ReneRasmussen2
Medlem:
Rene Rasmussen
GertBjerre2
Medlem:
Gert Bjerre
Thorsø miljø- og biogas anlæg