Om os

Velkommen til Thorsø Biogas

Thorsø Miljø- og Biogas blev bygget i 1994 af BWSC, som et forsøgsanlæg med tilskud fra Energistyrelsen. Thorsø anlægget var, på det tidspunkt nr. 14, her i landet. Ideen til at opføre et biogasanlæg kom efter, at der i landbruget skulle investeres i miljøforbedringer i form af udvidet tankkapacitet og samtidig kunne der med biogasanlæggets biler blive en omfordeling af overskudsgylle fra husdyrhold til planteavlere. Der er nu tilknyttet ca. 41 leverandører, som forsyner anlægget med husdyrgylle. Ca. 30% af den afgassede gylle bliver fordelt til planteavlerne i området.

Thorsø Fjernvarme omsætter den CO2 neutrale biogas, i form af el og varme, til glæde for byens borgere. Kurt Sørensen var formand fra den spæde start til 2014 hvorefter Kaj Erik Vestergård overtog formandsposten frem til 2022. Herefter er Jørgen Juhl Nielsen valgt til formand og fører stafetten videre.   

Bestyrelsen anno 2022

Bestyrelsen i Thorsø biogas

JoergenNielsen2
Formand:
Jørgen Juhl Nielsen
Medlem:
Thyge Glismand
Medlem:
Henrik Vestergaard
ReneRasmussen2
Næstformand:
Rene Rasmussen
Medlem:
Niels Henrik Haugaard
GertBjerre2
Medlem:
Gert Bjerre
Thorsø miljø- og biogas anlæg