Nyheder og info

Sirene lyd

Vi har en sirene der desværre kan høres i nabolaget. Det er ikke noget alvorligt, alt er under kontrol. Vi får justeret sirene, så den ikke er til gene fremover. Vi beklager ulejligheden.

Læs mere

Lugtgener

Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med udskiftning af omrører i en efterlagertank i uge 46.

Læs mere

Lugtgener i forbindelse med sandudtømning

I forbindelse med udtøming af sand fra en rådnetank, vil der periodevis forekomme lugtgener i området omkring biogasanlægget. Vi forsøger at begrænse lugten så meget som muligt. Tømningen vil forløbe i en periode på 1-1,5 uge.

Læs mere

Nyhedsbrev 27. august 2016

Det er pålagt Thorsø Miljø- og Biogas at informere vores medlemmer om følgende: Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage OGJ skal oplagres på passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til. OGJ skal oplagres på en måde, der sikrer, at kontaminering af foder forhindres. Ved anvendelse af OGJ på græsningsarealer eller på arealer, hvor der dyrkes foderafgrøder, er der en karenstid på 21 dage efter udbringning. Det betyder, at det ikke er tilladt at høste foderafgrøder til opdrættede dyr eller lade opdrættede dyr afgræsse arealer, hvor der er anvendt ODJ, før der er gået mindst 21 dage efter den seneste anvendelse af OGJ på de pågældende arealer. OGJ: ”Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold” Dvs: afgasset gylle fra Thorsø Biogas. Med Venlig Hilsen Anders H. Nedergaard Thorsø Biogas

Læs mere

Nyhedsbrev d. 22-08-2016

Til alle modtagere af afgasset gylle fra Thorsø biogas Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage OGJ skal oplagres på passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til.  OGJ skal oplagres på en måde, der sikrer, at kontaminering af foder forhindres. Ved anvendelse af OGJ på græsningsarealer eller på arealer, hvor der dyrkes foderafgrøder, er der en karenstid på 21 dage efter udbringning. Det betyder, at det ikke er tilladt at høste foderafgrøder til opdrættede dyr eller lade opdrættede dyr afgræsse arealer, hvor der er anvendt ODJ, før der er gået mindst 21 dage efter den seneste anvendelse af OGJ på de pågældende arealer. OGJ: ”Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold Venlig hilsen Anders H. Nedergaard Thorsø Biogas

Læs mere