Nyheder og info

Lugtgener

Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med udskiftning af omrører i en efterlagertank i uge 46.

Læs mere

Lugtgener i forbindelse med sandudtømning

I forbindelse med udtøming af sand fra en rådnetank, vil der periodevis forekomme lugtgener i området omkring biogasanlægget. Vi forsøger at begrænse lugten så meget som muligt. Tømningen vil forløbe i en periode på 1-1,5 uge.

Læs mere

Nyhedsbrev 27. august 2016

Det er pålagt Thorsø Miljø- og Biogas at informere vores medlemmer om følgende: Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage OGJ skal oplagres på passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til. OGJ skal oplagres på en måde, der sikrer, at kontaminering af foder forhindres. Ved anvendelse af OGJ på græsningsarealer eller på arealer, hvor der dyrkes foderafgrøder, er der en karenstid på 21 dage efter udbringning. Det betyder, at det ikke er tilladt at høste foderafgrøder til opdrættede dyr eller lade opdrættede dyr afgræsse arealer, hvor der er anvendt ODJ, før der er gået mindst 21 dage efter den seneste anvendelse af OGJ på de pågældende arealer. OGJ: ”Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold” Dvs: afgasset gylle fra Thorsø Biogas. Med Venlig Hilsen Anders H. Nedergaard Thorsø Biogas

Læs mere

Nyhedsbrev d. 22-08-2016

Til alle modtagere af afgasset gylle fra Thorsø biogas Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage OGJ skal oplagres på passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til.  OGJ skal oplagres på en måde, der sikrer, at kontaminering af foder forhindres. Ved anvendelse af OGJ på græsningsarealer eller på arealer, hvor der dyrkes foderafgrøder, er der en karenstid på 21 dage efter udbringning. Det betyder, at det ikke er tilladt at høste foderafgrøder til opdrættede dyr eller lade opdrættede dyr afgræsse arealer, hvor der er anvendt ODJ, før der er gået mindst 21 dage efter den seneste anvendelse af OGJ på de pågældende arealer. OGJ: ”Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold Venlig hilsen Anders H. Nedergaard Thorsø Biogas

Læs mere

Nyhedsbrev d. 11-09-2014

Nyhedsbrev September. 2014 Med det formål at informere lidt mere omkring anlægget vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum. Det er foreløbigt vedtaget at udsende nyhedsbrevet tre gange årligt. Nærværende nyhedsbrev indeholder lidt om hvad der passeret fra kort  før generalforsamlingen til hvad der skal ske i nærmeste fremtid. Indvielse og åbent hus. Dagene var en stor succes. På indvielsesdagen var der fremmødt ca  150 mennesker og til åbent hus ca 3-400 mennesker. Der blev spist 900 pølser på åbent hus dagen. Indvielsen var en stor dag med åbningstale af borgmester Niels Borring  og  tale af formand Kurt Sørensen. Mange tidligere bestyrelsesmedlemmer og nuværende andelshavere mødte op. I de efterfølgende indlæg var der mange roser til formand og selve anlægget.  Der var stor tilslutning til rundvisningerne på anlægget. Generalforsamlingen. Generalforsamligen blev afholdt i Aidt forsamligshus og formanden for anlægget Kurt Sørensen havde besluttet at stoppe. Kurt Sørensen var glad for at kunne træde ud af bestyrelsen, på et tidspunkt hvor anlægget kører rigtig godt. Efterfølgende var der mange positive tilkendegivelser til Kurt Sørensens mangeårige arbejde for TMBA. Som ny formand blev Kaj Erik Vestergaard valgt. Driften på anlægget og branden. Netop som de resterende dele af af investeringen var ved at blive færdiggjort skete det uheld som ikke må ske. Der kom brand på anlægget. Lars Christensen som var tilstede  frygtede en eksplosion, men det skete heldigvis ikke. Det har efterfølgende vist sig at være en kondensator som var blevet overvarm. Thorsø har ingen skyld i uheldet. Skaden er nu udbedret, erstatningen er udbetalt og umiddelbart får vi ikke noget tab i anledning af branden. Driften på anlægget er p.t. meget stabil. På grund af det varme vejr, har vores noget nedslidte gasmotor måttet køre i døgndrift for at udnytte den producerede gas. Gyllesituationen. Fast gødning. Der har været

Læs mere