Analyser og rapporter fra Thorsø biogas

Gødningsværdi

Næringsstof værdien af afgasset gylle fra Thorsø Biogasanlæg for gødningsåret 2018 / 2019

Forløbig gødningsværdi for gødningsåret 2018/2019:

 • Tørstof: = 5,45%
 • Total N: kg/ ton = 4,78 kg.
 • Ammonium: kg./ ton = 3,07 kg.
 • Phosphor: kg./ ton = 0,87 kg.
 • Kalium: kg/ ton = 3,05 kg.
 • Magnesium: gr/ ton = 549 gr.
 • Kobber: gr./ ton = 9,61 gr.
 • Svovl: gr./ton = 340 gr.

Se analyse fra de forgående år

Minimumskrav

 • Minimumskrav:

  Minimumskrav til udnyttelse af kvælstof i 2018 / 2019 er 66%

   

  Der er i gødningsåret 2018 / 2019 beregnet et fosforloft på afgasset gylle fra Thorsø Biogas på 33,0 kg.p/ha.

Deklaration

For gødningsåret 01/08/2017 - 31/07/2018 indeholdt biogasgyllen følgende produkter:
 • Husdyrgødning:
  Husdyrgødning fra andelshavere til Thorsø Miljø- og Biogas = 87,84%
 • Spildevandsslam:
  Human slam modtages ikke
 • Energiafgrøder:
  Fra diverse leverandører = 0,55%
 • Industriprodukter:
  Fra diverse leverandører = 11,61%

De animalske industriprodukter er analyseret for tungmetaller og fremmed miljøstoffer og overholder de i bekendtgørelsen anførte grænseværdier.