Nyheder og info

Lugtgener i forbindelse med sandudtømning

LÆs mere Publiceret: 4/1-2019

I forbindelse med udtøming af sand fra en efterlagertank, samt udskiftning af overdækning, vil der periodevis forekomme lugtgener i området omkring biogasanlægget.

Vi forsøger at begrænse lugten så meget som muligt.

Tømningen vil forløbe i en periode på 2-3 uger.

Nyhedsbrev d. 22-08-2016

LÆs mere Publiceret: Mandag, 22. august 2016

Til alle modtagere af afgasset gylle fra Thorsø biogas

Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage

(...)

 

Venlig hilsen

Anders H. Nedergaard

Thorsø Biogas

Godkendelsesdokument

LÆs mere Publiceret: Lørdag, 27. juni 2015

Godkendelse fra Fødevarestyrelsen

Nyhedsbrev 27-08-2016

LÆs mere Publiceret: 27-08-2016

(...)

Oplagring og anvendelse af OGJ samt karantænetid på 21 dage OGJ skal oplagres på passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til. OGJ skal oplagres på en måde, der sikrer, at kontaminering af foder forhindres.

(...)

Nyhedsbrev d. 11-09-2014

LÆs mere Publiceret: Torsdag, 11. september 2014

Nyhedsbrev September. 2014

Med det formål at informere lidt mere omkring anlægget vil bestyrelsen udsende et nyhedsbrev med jævne mellemrum. Det er foreløbigt vedtaget at udsende nyhedsbrevet tre gange årligt. Nærværende nyhedsbrev indeholder lidt om hvad der passeret fra kort  før generalforsamlingen til hvad der skal ske i nærmeste fremtid.

(...)

Hvis der er nogen som har bemærkninger eller kommentarer til ovenstående så kontakt  driftsleder Anders Nedergaard, tlf 86966400  eller formand Kaj Erik Vestergaard. Tlf.20401805